Mini School

 

nabízíme anglická dopoledne pro děti :

 

Dopolední program pro předškoláčky. Příjemné dopoledne od 8.30 až do 12.30 pro děti od 2,5 roku až do 6 let. O děti se stará kvalifikovaná lektorka. Během dopoledne budou mít děti výuku anglického jazyka podpořenou poslechem výukového CD, rytmiku, čtení a hraní pohádek a výtvarný kroužek. Nově zařazena i jóga.


Kurz je maximálně pro osm dětiček starších 2,5 let

Cena za blok je 400,- Kč., platí se vždy 5 bloků předem.

Děti si s sebou přinesou svačinku a láhev s pitím.

 

Kontakt : Pavla Melicharová - 775 128 513

 

 

U nás se děti naučí anglicky, získají vztah k hudbě a zásadně si zlepší hudební sluch, naučí se malovat, lepit, stříhat, škrábat i foukat barvy. Angličtinu si u nás mohou osvěžit či nadřít i dospěláci v některém z dopoledních, odpoledních i večerních kurzů vedených zkušenými lektory.