Cambridgské zkoušky zvládli naši studenti excelentně

Cambridgské zkoušky patří ve světě, kde se mluví anglicky k těm nejprestižnějším, nejuznávanějším a zároveň nejtěžším. Do lavic před akreditované zkoušející si každý rok v květnu nebo červnu sedají i desítky studentů Mortimer English Club v České republice, kteří skládají dětskou podobu těchto zkoušek nazvaných YLE. Také letos v květnu na několika místech po celé České republice se vydala téměř stovka našich malých i větších studentů angličtiny vyzkoušet, jak v těchto náročných testech obstojí.  Nejde totiž o nic jednoduchého. Naši malí studenti musí porozumět anglickému textu v nahrávce, dále musí umět komunikovat přímo se zkoušejícím v angličtině a starší musí umět také číst a psát anglicky.

Zábavná angličtina přináší skvělé výsledky

Na kurzech Mortimer English Club klademe důraz na to, abychom si angličtinu užili. Vědomosti získáme především pomocí her a názorného učení. Nenajdete u nás žádné vypisování a biflování slovíček, jak jsou děti zvyklé z českých škol. A světe div se, ono to přináší výsledky. Drtivá většina všech našich studentů, kteří absolvovali různé úrovně Cambridgských zkoušek, dosáhla na nejvyšší možné hodnocení a obdržela ve všech „disciplínách“ pět štítů. Stoprocentní úspěšnost jsme měli při poslechu a mluvení. Právě na tyto dvě věci je koncept Mortimer English Club zaměřen primárně.  

Skvělá pochvala od akreditovaných zkoušejících

To, jak byli naši studenti skvěle připraveni neušlo ani akreditovaným zkoušejícím z certifikovaného centra pro Cambridgské zkoušky Akcent Internationl House Prague. Jedna ze zkoušejících nám po vyhodnocení výsledků napsala: „Neodolám a musím Vám to napsat. Vaše děti byly skutečně šikovné a moc dobře připravené. Ty výsledky jsou úžasné! Přeji Vám mnoho takových dalších studentů, pizzu si určitě zasloužily:-).“ 

My jsme za Vás i Vaše děti rádi, že jim angličtina tak skvěle jde a že jim můžeme pomoci pootevřít dveře do světa s mnohem většími příležitostmi.

Váš Mortimer English Club/Peekaboo Teplice

 

 

U nás se děti naučí anglicky, získají vztah k hudbě a zásadně si zlepší hudební sluch, naučí se malovat, lepit, stříhat, škrábat i foukat barvy. Angličtinu si u nás mohou osvěžit či nadřít i dospěláci v některém z dopoledních, odpoledních i večerních kurzů vedených zkušenými lektory.