Certifikáty Cambridge YLE

Nově od září 2011 budou mít možnost Vaše děti složit v našich výukových centrech mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny Cambridge YLE (young learners exams). Jde o velmi důvěryhodné zkoušky připravené ve slavné University of Cambridge.

Tyto zkoušky bezpečně prokáží znalosti Vašich dětí, o kterých jsme opravdu přesvědčeni.

Zkoušky budou prováděny ve spolupráci s autorizovaným examinačním centrem a děti, které k nám na angličtinu chodí alespoň tři roky je od nás dostanou zdarma.

Jako poděkování i jako důkaz jejich schopností.

U nás se děti naučí anglicky, získají vztah k hudbě a zásadně si zlepší hudební sluch, naučí se malovat, lepit, stříhat, škrábat i foukat barvy. Angličtinu si u nás mohou osvěžit či nadřít i dospěláci v některém z dopoledních, odpoledních i večerních kurzů vedených zkušenými lektory.