Klub předškoláček

KLUB PŘEDŠKOLÁČEK
 
NOVĚ V PEEKABOO
Víme, že poslední rok mateřské školy a přechod do školy základní může být více stresujícím a zátěžovým nejenom pro dítě, ale i pro rodiče. Proto se zrodila myšlenka klubu PŘEDŠKOLÁČKA, ve kterém budou děti systematicky připravovány nejenom k zápisu, ale i k úspěšnému zvládání školní docházky. Děti budou pracovat v  malých skupinách ( max. 8 dětí), což zajistí i individuální přístup ze strany naší paní učitelky. Celoroční výukový plán PŘEDŠKOLÁČKA (od září do června), který je koncipován na českých pohádkách,  se zaměřuje na rozvoj všech důležitých schopností a dovedností dítěte, potřebných k úspěšnému zahájení a pokračování školní docházky.
  Před vstupem do základní školy by dítě mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze, mělo by být relativně citově samostatné, schopné kontrolovat a řídit své chování. Mělo by přiměřeně zvládat jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci. Dítě by mělo být před vstupem do základní školy schopné rozlišovat sluchové a zrakové vjemy, zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Pro úspěšný start školáčka je neméně důležitá dostatečně rozvinutá záměrná pozornost, schopnost si záměrně pamatovat a vědomě se učit. Důležitá je i sociální samostatnost (odloučení od rodičů po delší dobu) a zároveň sociální vnímavost. Dítě by mělo být také schopné soužití s vrstevníky ve skupině.       
Tyto požadavky, které by děti před vstupem do základní školy měly zvládnout, vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), podle kterého probíhá výuka v našich mateřských školách.
 
  Výuku povede naše nová paní lektorka PhDr. Ing. Lucie Masnerová. Kurzy budou probíhat jednou týdně po dobu 60 minut.
Bližší informace podá Kamila – 773 12 85 13
kamila@mortimer-anglictina.cz
U nás se děti naučí anglicky, získají vztah k hudbě a zásadně si zlepší hudební sluch, naučí se malovat, lepit, stříhat, škrábat i foukat barvy. Angličtinu si u nás mohou osvěžit či nadřít i dospěláci v některém z dopoledních, odpoledních i večerních kurzů vedených zkušenými lektory.