Mortimer English Club jede do Anglie

Milí studenti a rodiče,

Neustále pro své studenty zdokonalujeme výuku angličtiny a připravili jsme pro vás ideální intenzivní kurz. Pojeďte s Mortimerem vyzkoušet a poznat život přímo v Anglii. Bydlet budeme v rodinách a učit se v anglické škole. Navštívíme zajímavá místa, vyzkoušíme si anglické zvyky a budeme se při tom aktivně a zábavně vzdělávat. Jako lektorský doprovod s dětmi pojede Kamila a další dvě lektorky  Mortimer English Club z Dubé a Říčan.

 

Nabída platí pro všechny studenty Mortimer English Club po celé České republice 

 

Termín: 20. - 28.9. 2014

 

WORTHING: ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách (2-4 studenti v jedné rodině). Studenti, kteří jsou vzdálení od meeting pointu 5-10 minut chůze, chodí pěšky, ostatní vozí hostitelské rodiny.

Studenti jsou na základě výsledků vstupního testu rozřazeni do 3 skupin podle jazykové úrovně. V jednotlivých rodinách jsou pouze studenti jednoho zájezdu (mononational classes).

 

V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:

  • ubytování v hostitelských rodinách na 5 nebo 6 nocí, 2-4 studenti v jedné rodině.
  • 12 lekcí výuky pod vedením zkušených anglických lektorů
  • pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčené výlohy, pojištění na storino, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel)
  • doprava luxusním zahraničním autobusem, včetně Eurotunelu nebo pobytu. Doprava je zajištěna autobusy externího dopravce, žlutý autobus STUDENT AGENCY je možné sjednat za příplatek
  • doprovodný program
  • ¨průvodce, který doprpvází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu
  • občerstvení na zpáteční cestě
  • závěrečný certifikát výuky

 Cena pobytu je 10 500,- Kč a zahrnuje noclec, jídlo a školné.

 Vybíráme zálohu 2 600,- Kč do 16.1.2014.

 Lektorský doprovod Kamila Drdlíková, Irena Žalovičová, Katka Dřízhalová 

 V případě dotazů se obraťte na své výukové centrum.

U nás se děti naučí anglicky, získají vztah k hudbě a zásadně si zlepší hudební sluch, naučí se malovat, lepit, stříhat, škrábat i foukat barvy. Angličtinu si u nás mohou osvěžit či nadřít i dospěláci v některém z dopoledních, odpoledních i večerních kurzů vedených zkušenými lektory.